Telenor väljer re!Newed som långsiktig samarbetspartner

Telenor arbetar hårt för att minska sin klimatpåverkan, och företaget har som mål att verksamheten ska vara cirkulär vid år 2030. Som en del i sitt miljöarbete har de nu valt att inleda ett samarbete med oss på Renewed som köper, reparerar och säljer begagnade mobiltelefoner. Ett samarbete som vi båda är väldigt stolta över.

Läs mer
Logga för telenor och renewed
Logga för återvinsten

Återvinsten

Under 2022 inledde Telenor och re!Newed ett samarbete. Samarbetet går ut på att förlänga livslängden hos begagnade mobiltelefoner och genom Telenors program Change lämnar kunderna in sina begagnade mobiler i samband med att de köper nya mobiltelefoner.

En stor del av dessa mobiltelefoner köper re!Newed från Telenor för att ge dem ett andra liv. Vissa mobiler köper Telenor sedan tillbaka för att själva sälja, medan andra lever vidare i det gemensamma projektet Återvinsten som ligger i drift hos re!Newed.

Till återvinsten

Varför satsar Telenor på begagnade mobiler?

Vi har pratat med Viktoria Granberg Nordén, Purchasing Manager på Telenor Sverige, om varför de valt att inleda detta samarbete.

Hej Viktoria! Varför satsar Telenor på begagnade mobiler?

"Vi är en operatör som tar vårt miljöansvar på största allvar. Vid 2030 ska vår verksamhet vara cirkulär. Dessutom har vi som operatör ett ansvar i att hjälpa våra kunder till att också bli mer cirkulära."

I och med Telenors Change-program har de ett stort inflöde av begagnade mobiler och med dem vill de visa sina kunder hur lätt och bra det är att köpa en begagnad mobil utan att behöva tumma på kvaliteten. Viktoria fortsätter:

- "Att återanvända mobiler är väldigt bra för miljön och eftersom vi erbjuder våra kunder att både lämna in och köpa begagnade mobiltelefoner ger vi också kundernas gamla mobiler ett längre liv. Det innebär att vi minskar förbrukning av resurser som frakt och råmaterial som nya mobiler annars hade bidragit till."

flicka som ser fram i grönska

Samarbetet gör det enklare för Telenors kunder

Allt fler kunder vill göra medvetna val och därför erbjuder Telenor återanvända mobiltelefoner som säljs med abonnemang. Med Återvinsten erbjuds kunden fler begagnade modeller med olika varumärken, standarder och priser. Det innebär att det finns en mobiltelefon att köpa oavsett preferenser och önskemål.

Kunden betalar mobilen direkt via Klarna på Reneweds hemsida, och önskar de addera ett mobilabonnemang finns Telenor till hands. Samarbetet gör det helt enkelt smidigare att göra ett medvetet val.

“Med Renewed kan vi vara säkra på högsta kvalitet”

Den största fördelen med samarbetet är enligt Viktoria att Renewed matchar de krav Telenor har på sina mobiltelefoner.

-"Renewed har avtal med några av Europas största företag, samt att de endast köper in produkter från företag som har ett direktavtal med Samsung och Apple. Många av deras produkter är från vårt Change-program, men eftersom de också köper in från andra aktörer är det viktigt att de produkterna håller lika hög kvalitet som våra. Och med Renewed kan vi vara säkra på att produkterna håller högsta kvalitet, konstaterar Viktoria."

Andra fördelar som Viktoria lyfter är att Renewed samarbetar med auktoriserade servicepartners, att produkterna är anpassade för den nordiska marknaden och att produkterna givetvis håller EU-standard.

- "Det finns flera andra aktörer på marknaden för begagnade mobiler, men där är varken vi eller våra kunder lika trygga i affärerna då det inte redogörs för vilken säkerhetskontroll de genomgått."

Hon fortsätter:

-"Dessutom kommer produkterna från, och stannar på, den svenska marknaden. Många andra begagnade mobiler kommer från olika länder i Europa, men med denna cirkulära modell fokuserar de på att hålla produkterna i den lokala marknaden, vilket i sin tur minskar utsläppen vi som bolag ständigt arbetar för att minska. Det är ett exempel på cirkulärt företagande."

Slutligen, vilket är ditt bästa tips för att leva hållbart?

- "Att vi inte ska göra det för komplicerat, att alla kan göra någonting och att det lilla kan i slutändan göra mycket. Försök att handla second hand, kolla vad det är för märkning på dina kläder och din mat. Börja smått helt enkelt, avslutar Viktoria.".