Vi erbjuder 12 månaders garanti kostnadsfritt på alla våra mobiltelefoner, surfplattor och klockor. Garantin börjar gälla från inköpsdagen eller när du har mottagit varan. Undantaget från denna garanti är tillbehör samt förbrukningsartiklar som exempelvis batterier som har 6 månaders garanti. För att batterier ska bedömas vara i behov av utbyte under de första 6 månaderna skall batteriets mätbara procentuella uppfyllnad understiga 80%.

Köparen ansvarar för att bekanta sig med produktens garantivillkor innan produkten tas i bruk.

Fel som uppkommer under garantitiden ska anses vara ursprungliga. Skulle det visa sig att fel på produkten beror på skada orsakad av kund så gäller inte garantin. Garantin omfattar fel som förelåg vid försäljningstillfället och därmed inte fel som är hänförliga till någon yttre åverkan, ex. fukt-, tapp- eller stötskador. Om produkten har skadats eller har yttre åverkan som inte förelåg vid försäljningstillfället så upphör garantin att gälla. 

I garantin ingår:

  • Kostnadsfri undersökning av skadan
  • Snabb hantering efter mottagande av produkten
  • Kostnadsfritt utbyte till likvärdig produkt ifall vi av någon anledning inte kan åtgärda felet

Då våra produkter noga kontrolleras kan du tryggt köpa en mobil, surfplatta eller smartklocka av oss till priset av en begagnad men med samma funktionalitet som en ny.

Du har även 14 dagars ångerrätt ifall du skulle ändra dig och vill returnera din produkt. Du kan få betala ett värdeminskningsavdrag om du undersökt varan mer än nödvändigt och varan inte längre kan säljas i det skick som du köpte produkten i.

Vid ärenden som inte omfattas av garantin så tillkommer en undersökningskostnad på 350kr. 

Mer om garantin hittar du under våra allmänna villkor.