Personuppgiftsansvarig

Renewed AB, organisationsnummer: 559202-7436, strävar efter att skydda och respektera din integritet. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer att skydda den på ett så säkert sätt som möjligt. Vi fungerar som personuppgiftsansvariga i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Besök  www.datainspektionen.se om du vill ta reda om GDPR och dess innebörd. 

Denna policy (tillsammans med våra allmänna villkor för webbplatsen (renewed.se) och andra handlingar som det hänvisas till i denna) utgör grunden för vår behandling av personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss. Det är viktigt att du som kund vet hur vi behandlar dina personuppgifter och i avsnitten nedan förklara vi hur vi använder och behandlar dina personuppgifter. Genom att besöka renewed.se godkänner du och samtycker till de metoder som beskrivs i denna policy.

Förutom att vi ansvarar för de personuppgifter som vi erhåller från våra kunder, ansvarar vi även för personuppgifter som vi får från våra samarbetspartners därav är även dessa en del av registret.

Denna integritetspolicy gäller för Renewed AB webbplatser och som drivs inom Renewed-enheter i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Notera att denna integritetspolicy berör endast de som är registrerade i Renewed AB personregister.

Information som vi kan samla in från dig

När du registrerar dig för att använda vår webbplats eller kontaktar oss via email kan du komma att lämna uppgifter till oss, söker efter produkter, lägger order på webbplatsen eller deltar i andra sociala mediefunktioner på webbplatsen. Uppgifterna kan vara ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter, IP-adress, data från webbläsare, tiden för besöket och annan personbeskrivning.

Data samlat från hemsidan sparas på våra servrar i samband med besöket.
Information eller uppgifter erhålls även från andra tjänsteleverantörer, om det är möjligt och om det är i enhetligt med de satta reglerna.

Cookies

Vår webbplats använder cookies för att särskilja dig från andra användare på webbplatsen. På det sättet kan vi ge dig en bättre upplevelse när du besöker webbplatsen, samtidigt som det ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats.

Du har möjlighet att förhindra att sådana kakor placeras i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari) är inställda på att acceptera kakor automatiskt, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att kakor inte accepteras. Exempelvis, läs mer om cookieinställningar om du använder Google Chrome.

Nackdelen med att avaktivera kakor i din webbläsare är att webbplatsen inte kommer att fungera optimalt. Syftet med de flesta kakor vi använder är att säkerställa just webbplatsens funktionalitet, till exempel att webbplatsen ska kunna komma ihåg vad du har lagt i varukorgen.

Renewed AB använder även andra verktyg som Google Analytics och andra analysverktyg. Informationen som vi samlar från dessa verktyg använder vi för att förbättra i Renewed AB:s tjänster. Du hittar mer information om Google Analytics på Google Analytics hemsidor. Du kan förbjuda Google Analytics från att samla information genom att ladda Google Analytics opt-out add-on i din webbläsare.

Marknadsföring

När du samtycker till vår marknadsföring, exempelvis genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, samlar vi in dina kontaktuppgifter. Dessa uppgifter baseras på ditt samtycke och används för att skicka dig marknadsföringsmail. Du kan avsluta prenumerationen när du önskar, antingen via maillänken eller genom att kontakta oss. Vid deltagande i kampanjer eller tävlingar samlas även specifika uppgifter in, med syftet att hantera kampanjen eller tävlingen.

Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies och/eller enhetsidentifierare för att visa annonser baserat på någons tidigare besök på webbplatsen.

Du kan välja bort Googles användning av cookies eller enhetsidentifierare genom att ändra Googles annonsinställningar. 

Användning av Metas Pixel

Vi använder Metas pixel på vår webbplats för att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats och för att mäta effektiviteten av våra reklamkampanjer. Metas pixel samlar in information om besökarens aktiviteter på vår webbplats, såsom vilka sidor de besöker, hur länge de stannar och vilka åtgärder de vidtar.

Metas pixel kan kombinera informationen den samlar in med andra data från Meta för att ge oss insikter om vår målgrupp och för att hjälpa oss att skapa mer relevanta marknadsföringskampanjer.

För mer information om hur Meta använder data från sin pixel: Så här fungerar Metas pixel

Om du vill undvika att bli spårad av Metas pixel, rekommenderar vi att du besöker Metas inställningar för annonspreferenser:

Metas annonspreferenser 

Användning av uppgifter

Vi använder uppgifterna vi har om dig på följande sätt:

  • För att sköta och utveckla vårt förhållande till våra kunder, samt för att förse dem med de uppgifter, produkter och tjänster våra kunder begär av oss.
  • För att förse våra kunder med information om andra varor och tjänster som liknar sådana som de redan köpt eller frågat om.
  • För att möjliggöra interaktiv interaktion med våra kunder.
  • För att meddela förändringar av vår tjänst.
  • Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som vi samlade in dem för, inklusive i syfte att efterleva eventuella juridiska krav eller krav gällande redovisning eller rapportering.
  • Marknadsföring

Överföring till land utanför EU/EES

Om vi använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES säkerställer vi att behandlingen sker enligt ett skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, till exempel genom användning av EU:s standardavtal, Privacy Shield vad gäller USA eller annan motsvarande reglering.

Utlämning av personuppgifter

Vi har en skyldighet att dela uppgifter till statliga instanser såsom myndigheter, skatteverket, integritetsskyddsmyndigheten eller till andra instanser som enligt lag kräver att ta del av dessa uppgifter. Vi kan även dela personuppgifter om kunder till berättigade tjänsteleverantörer, affärspartners eller leverantörer. De avtal vi har med våra partners innehåller åtaganden där de förväntas begränsa användningen av personuppgifter enligt riktlinjerna för denna integritetspolicy.

Vi kan dela personuppgifter till tredje parter utomstående Renewed AB organisation i enlighet med ovan nämnda grunder då vi har den registrerades samtycke. Kunden kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke om att dela sina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har möjlighet att begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig samt att vi raderar personuppgifter. Vi försöker tillmötesgå begäran om radering i största möjliga mån men kan i vissa fall besluta om att behålla dem om det finns viktiga anledningar till detta. Det kan bland annat handla om att information måste sparas av dokumentationsskäl eller andra krav.

Du kan när som helst kontakta oss om du har invändningar om hur vi använder dina personuppgifter och ha begränsningar när personuppgifterna inte stämmer. Du kan också begära att få dina personuppgifter förflyttade till en tredje part.

Kontakta oss om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs ovan. Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina uppgifter. Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att dina uppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan avvisa din begäran om de är oberättigade och om det saknas grund för det.

Ändringar i integritetspolicyn

Eventuella ändringar som vi gör av vår integritetspolicy kommer att publiceras på hemsidan och i vissa fall meddelas via e-post.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar om denna integritetspolicy är ni välkomna att maila till kontakt@renewed.se

Du har rätten att när som helst lämna klagomål till relevanta tillsynsmyndigheter om du motsätter dig vårt förhållningssätt av hur vi behandlar personuppgifter.