Renewed AB firar milstolpe i besparingar för planeten

Tillsammans med kunder och partners har vi sparat betydligt på vår planets resurser och bidragit till en mer cirkulär ekonomi.

Pressmeddelande
Stockholm, 2024-03-04

I takt med att informationsteknologin ständigt utvecklas, står vi inför en paradox där ny teknik både är en drivkraft för innovation och miljöbelastning. Den senaste trenden inom hållbar teknikanvändning – förnyade begagnade mobiler – erbjuder en lösning på denna utmaning. I en värld där konsumtion av elektronik har varit en miljöbelastning så firar Renewed AB att , tillsammans med sina kunder och partners, ha sparat betydligt på vår planets resurser och bidragit till en mer cirkulär ekonomi

Renewed AB - besparingar för planeten under 2023

re!Newed firar att under det gångna året 2023 har passerat en anmärkningsvärd milstolpe där man ännu ett år lyckats besparat miljön på tonvis elavfall genom att man gett nytt liv och återvunnit elektronikprodukter som motsvarar en miljöbesparing på ca 3,8 ton e-avfall vilket markerar en betydande framgång i vårt arbete mot en mer hållbar framtid.

Motsvarande årliga utsläpp från 250 personbilar

Genom att erbjuda förnyade enheter har vi lyckats minska CO2-utsläppen, jämfört med om någon skulle köpa en ny mobil, med hela 92%, vilket resulterade i en minskning av nästan 1 153 ton CO2. Detta motsvarar de årliga utsläppen från cirka 250 personbilar.

Motsvarande vikten av 820 elefanter

I termer av råmaterial har vårt bidrag även där lett till en imponerande minskning på 92%, vilket innebär en besparing på över 4 099 800 kg råmaterial. Det är jämförbart med vikten av cirka 820 elefanter. 

Motsvarande vatten som fyller 930 olympiska bassänger

Dessutom har vår insats reducerat vattenförbrukningen med 83%, vilket sparade cirka 2 319 800 000 liter vatten. Denna vattenvolym skulle kunna fylla över 930 olympiska simbassänger, vilket belyser den betydande effekt våra åtgärder har på att bevara värdefulla vattenresurser.

3.8 ton besparat elavfall

Slutligen, genom att föra förnyade mobiler till marknaden, minskade vi e-avfallet jämfört med att köpa en ny mobiltelefon, vilket resulterade i en besparing på nästan 3,8 ton e-avfall. Det är ett viktigt steg i rätt riktning för att minska mängden elektroniskt avfall som genereras globalt.

Så minskar vi miljöpåverkan med förnyade begagnade mobiler

Förnyade mobiler är enheter som har blivit noggrant testade, renoverade och återställda till nästan nytt skick. Detta innefattar allt från batteribyte till kosmetiska förbättringar och programuppdateringar. Processen säkerställer att mobiler som annars skulle betraktas som avfall får ett nytt liv, vilket minskar efterfrågan på nyproduktion och därmed också miljöpåverkan.

Attraktivt för miljömedvetna konsumenter och företag

Att välja en förnyad mobil över en helt ny enhet kan leda till betydande kostnadsbesparingar. "Konsumenter blir allt mer medvetna om de ekonomiska fördelarna med förnyade mobiler, med besparingar som kan uppgå till 50% jämfört med nya enheter," säger Benjamin Kibebe, VD för Renewed AB. Denna kostnadseffektivitet, kombinerat med en minskad miljöpåverkan, gör förnyade mobiler till ett attraktivt alternativ för både miljömedvetna konsumenter och företag.

Förnyade mobiler och cirkulär ekonomi

Förnyade mobiler är en viktig del av övergången till en cirkulär ekonomi, där produkter och material återanvänds och återvinns för att minimera avfall. Denna modell stödjer inte bara miljöskydd utan främjar också innovation inom återanvändning och renovering av teknik.

Tveksamhet angående kvalitet och tillförlitlighet

Trots att det finns viss tveksamhet kring begagnade enheter, erbjuder förnyade mobiler från ansedda leverantörer en hög kvalitetsstandard. "Vår strikta kvalitetskontroll och samarbete med auktoriserade Samsung- och Appleverkstäder garanterar att våra förnyade mobiler är av högsta kvalitet," bekräftar Kibebe. Konsumenter kan känna sig trygga med att deras förnyade enheter kommer fungera lika pålitligt som nya enheter, med fördelen av att vara mer prisvärda och miljövänliga. På re!Newed är vi betrodda partners för bland andra Telenor och Vimla. VI har dessutom certifierats som Trygg e-handel av Svensk Handel under 2023.

Framtiden för förnyade mobiler

Med växande medvetenhet kring miljöfrågor och en ökad efterfrågan på kostnadseffektiva tekniklösningar så ser framtiden för förnyade mobiler ljus ut. "Vi tror att marknaden för förnyade mobiler kommer att fortsätta växa, eftersom fler konsumenter och företag upptäcker fördelarna," säger Kibebe. Detta banar väg för en mer hållbar och ekonomiskt ansvarsfull användning av teknik, där förnyade mobiler spelar en central roll.

 

Om re!Newed

re!Newed är ett svenskt företag som specialiserar sig på att sälja prisvärda begagnade och renoverade mobiltelefoner, smartklockor och surfplattor.nVi är ett stockholmsbaserat företag och har sammanlagt över 30 års erfarenhet inom branschen. 

 

Presskontakt

Renewed AB, Stockholm, Sverige
Mejl: kontakt@renewed.se
Tel: +46 (0)8 517 34 300

 

Relaterade artiklar

Svanenmärkta leveranser via Postnord