Företaget

Följande villkor gäller försäljningsavtal där den säljande part är Renewed AB, organisationsnummer 559202-7436 och köparen är den person som genomför beställningen (nedan kallade ”Köpare/Köparen”). Följande allmänna avtalsvillkor tillämpas endast på handelsförhållanden mellan Renewed AB och dess kunder. Renewed AB förebehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor genom ett ensidigt beslut utan varsel. Ändringar i lag träder i kraft omedelbart som de är om inte annat föreskrivs i lagen.

Renewed AB ansvarar inte för skada som uppstår på grund av force majeure. Renewed AB meddelar kunden så fort som möjligt om omständigheter som utgör force majeure uppstår.

Kunden

Renewed AB säljer produkter och tjänster till konsumenter och företag. Vid konsumenthandel följs gällande konsumentskyddslagstiftning i Sverige och EU. Dessa avtalsvillkor gäller inte till den del de begränsar konsumentens rättigheter som fastställs i den tvingande lagstiftningen.

I köpeavtal mellan företagskunder och Renewed AB tillämpas Sveriges köplag som inte annat särskilt föreskrivs i dessa avtalsvillkor eller med kunden. Kunden är skyldig att vid beställning uppge sina fullständiga kontaktuppgifter som är för konsumentkunder omfattar åtminstone namn, adress, ett fungerande telefonnummer samt e-postadress. Uppgifter som krävs av företagskunder är kontaktpersonens namn, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer, postadress och eventuell faktureringsadress.

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Enligt GDPR (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig. I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) har Renewed AB dessutom rätt att behandla och lämna ut uppgifter där saklig anknytning föreligger (såsom direktmarknadsföring). Om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta gärna vår kundservice så hjälper vi dig.

Vi kan även komma att kontakta er som både företags- och privatkund för att fråga om ni vill lämna ett omdöme av vår produkt efter slutförd beställning. Detta är helt frivilligt och ni kontaktas endast en gång även om ni gör flera beställningar framgent.

Produkter och prislista

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Renewed AB reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vi reserverar oss för slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga beställningar.

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte varans exakta utseende och beskaffenhet återges. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering. Produkter och tjänster säljs alltid i befintligt skick och konsumenten har ångerrätt till köpet i enlighet med konsumentskyddslagen.

Betalsätt

Du kan betala med förskottsfaktura direkt till Renewed AB. Kontakta oss på kontakt@renewed.se så hjälper vi dig.

Tillsammans med klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Denna betallösning kallas för Klarna checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor. Genom att klicka på “Slutför köp” godkänner du Renewed AB:s allmänna villkor.

Med Klarna Checkout får du information om vad du behöver göra för att genomföra köpet beroende på vilket köpalternativ du väljer. Klarna sköter dina personuppgifter och din betalning. Kreditupplysning tas inte direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysningar som dig, t ex banker.

Leveranssätt

Din beställning skickas med DHL Freight och hämtas ut hos ditt närmaste DHL ombud. Hantering av en beställning tar i genomsnitt 0-1 arbetsdagar efter att en beställningsbekräftelse har skickats till dig och frakten tar i regel 1-3 arbetsdagar.

Uppgifter om leveranstider har upprättats på grundval av information som transportören angett. Renewed AB eller transportören som denne använder är ej ansvariga för förseningar som beror på oförutsägbara ändringar utanför dess kontroll. Ett bindande köpeavtal träder i kraft efter att beställningen registrerats i Renewed AB:s system.

Vid returer så tar Renewed AB ut en avgift på 79kr för fraktkostnader och administration.

Om kund önskar göra ändringar av kontaktuppgifter eller leveransadress på en leverans som redan skickats ut till kund så tillkommer en avgift på 250kr. 

Ångerrätt

En köpare har rätt att ångra sitt köp av en vara i enlighet med bestämmelserna i Distansavtalslagen (2005:59). Ångerrätten innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan att uppge en anledning. Köparen måste meddela säljaren om avsikten att nyttja ångerrätten inom 14 dagar från det att varan har mottagits.

Meddelandet från köparen till säljaren om avsikten att nyttja ångerrätten bör ske skriftligt av dokumentationsskäl. Innan en vara returneras ska en bekräftelse mottas från säljaren med instruktioner om hur returen skall genomföras. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. Om varan inte är i oförändrat skick kan vi komma att göra ett prisavdrag som motsvarar varans värdeminskning.

Köparen skall utan onödigt dröjsmål, och senast 7 dagar från anmälan efter det att ångerrätten beviljats, skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till säljaren, om säljaren inte har erbjudit sig att arrangera upphämtning av varorna.

Observera att det är viktigt att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera den. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnader för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad och dylikt).

Renewed AB ska först bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varan skickas tillbaka. Vi rekommenderar att varan skickas tillbaka med DHL där man får fraktsedeln från oss, alternativt med Postnords Varubrev eller Företagspaket. Kunden ansvarar för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Returen får inte skickas som postförskott och packa den ordentligt så att den ej kan bli skadad av frakten

Om du ska lämna in din iPhone för reklamation eller retur, så är det viktigt att du stänger av funktionen ”Hitta min iPhone". Om denna inte är inaktiverad, kan vi inte ta emot produkten. Eftersom det är du som kund som har aktiverat den, är det också du som ska stänga av den. Detta kommer att underlätta och spara tid för alla parter. Glöm inte att säkerhetskopiera din data.

Här hittar du en guide till hur man gör för att stänga av ”Hitta min iPhone”.

1: Gå in i Inställningar och välj iCloud

2: Stäng av ”Hitta min iPhone" genom att dra knappen åt vänster. Skriv in ditt lösenord till Apple-ID

3: Nu kommer enheten av stänga av ”Hitta min iPhone”.

4: Om knappen inte är grön har du lyckats inaktivera funktionen.

Alternativt

1: Gå in på www.icloud.com och logga in med ditt Apple-ID

2: Klicka på Hitta min iPhone.

3: Välj alla enheter och klicka på den enhet som skall raderas och därmed avaktiveras från hitta min iPhone.

4: Har enheten varit avstängd i mindre än 24 timmar är den gråmarkerad och det står hur länge den varit offline. För stänga av Hitta min iPhone klicka på enheten igen och du får upp ett grått kryss, klicka på detta.

5: Klicka på Ta bort så kommer Hitta min iPhone stängas av på vald enhet

Om du ska lämna in din Samsung så glöm inte att återställa mobilen till dess originalinställningar. Observera att all data, till exempel bilder och filmer, försvinner från enheten när du gör en fabriksåterställning. Spara därför ner det du vill ha kvar innan du gör en fabriksåterställning.

1: Öppna Inställningar och scrolla ner till Allmän hantering. Klicka sedan på Återställ.

2: Återställning till fabriksdata återställer mobilen till fabriksinställningarna. Alla data, inklusive filer och hämtade program, raderas.

Garanti

Vi erbjuder 12 månaders garanti kostnadsfritt på alla våra telefoner, surfplattor och klockor. Garantin börjar gälla från inköpsdagen eller när du har mottagit varan. Undantaget från denna garanti är tillbehör samt förbrukningsartiklar som exempelvis batterier som har 6 månaders garanti. För att batterier ska bedömas vara i behov av utbyte under de första 6 månader skall batteriets mätbara procentuella uppfyllnad understiga 80%.

Köparen ansvarar för att bekanta sig med produktens garantivillkor innan produkten tas i bruk.

Fel som uppkommer under garantitiden ska anses vara ursprungliga. Skulle det visa sig att fel på telefonen beror på skada orsakad av kund så gäller inte garantin. Garantin omfattar fel som förelåg vid försäljningstillfället och därmed inte fel som är hänförliga till någon yttre åverkan, ex. fukt-, tapp- eller stötskador.  

I garantin ingår:

 • Kostnadsfri undersökning av skadan
 • Snabb hantering efter mottagande av produkten
 • Kostnadsfritt byte av likvärdig produkt ifall vi av någon anledning inte kan åtgärda felet

Då våra produkter noga kontrolleras kan du tryggt köpa telefon av oss till priset av en begagnad men med samma funktionalitet som en ny.

Du har även 14 dagars ångerrätt ifall du skulle ångra dig och vilja returnera din telefon.

Nedan punkter omfattas inte av Renewed AB:s garanti: 

 • Skadade skärmar eller sprickor täcks inte av garantin.
 • Batterirelaterade fel som uppstår efter 6 månader.
 • Normalt slitage av batteri
 • Produkten har en fuktskada
 • Fraktskada pga avsändarens vårdslöshet omfattas inte av garantin.
 • Fel i programvara täcks inte av garantin.
 • Borttagning av virus eller andra skadeprogram täcks inte av garantin.
 • Kapning av ledning till strömkälla eller fysiskt öppnande av produkten täcks inte av garantin.
 • Borttagning av serienummer eller nummer som på annat sätt gjorts oläsbart täcks inte av garantin.
 • Andra indirekta eller rent ekonomiska skador som orsakats av att produkten skadats, såsom förlorade datafiler, täcks inte av garantin.
 • Garantin upphör att gälla ifall produkten har blivit servad eller reparerad av kunden eller en tredje part.

Hantering vid felsituationer

Så fort ett fel har upptäckts så ska kunden reklamera via kontakt@renewed.se.

En produkt som visar sig vara defekt ska omedelbart skickas tillbaka till oss. Kunden ansvarar för säkerhetskopieringen av datafiler innan produkten skickas in för underhåll. Produkten som skickas ska förpackas med omsorg. Ifall telefonen levereras och återlämnas med märkningen ”Ömtåligt”, dvs produktens hantering kräver en separat åtgärd, är Kunden skyldig att betala kostnaderna för leverans.

Vid returnering som omfattas av garantin ska följande ingå:

 • Orderbekräftelse skickad per e-post som fungerar som kvitto.
 • Kundens kontaktuppgifter.
 • Kundens beskrivning av felet.
 • All kringutrustning som medföljde ursprungsförpackningen.

 

Ansvarsfördelning & Äganderätt

Renewed AB produkter och tjänster säljs i befintligt skick. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta kostnader orsakade av fel i eller användning av produkter eller tjänster, eller för inkomstförlust. Renewed AB skadeståndsansvar begränsar sig alltid till innehållet i detta avtalsvillkor och utsträcker sig högst till kostnader för återbetalning av produktens köpepris. Ansvar för produktfel begränsar sig till en eventuell återbetalning av köpepriset efter att nyttan av köpet avdragits.

Vissa funktioner eller tjänster som tillhandahålls kan kräva att ett användarkonto öppnas (inklusive inställningar av Apple ID-användare och lösenord). Kunden är ansvarig för all aktivitet som uppstår på sitt konto och säkerställer sin kontoinformation, inklusive sitt lösenord. Det är förbjudet att använda någon annans Apple-ID, lösenord eller konto utan kontohavarens tillstånd. Renewed AB kan inte och tar inget ansvar för förlust eller skada som orsakas av att inte ta hänsyn till dessa ansvarsområden. Renewed AB är inte ansvarig när användaren glömt sitt Apple-ID eller lösenord. På grund av informations- och personuppgifts säkerhet är Renewed AB inte heller ansvarig för att tillhandahålla det ursprungliga köpkvittot från den ursprungliga ägaren av telefonen.

Alla varor förblir Renewed AB egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda. Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Renewed AB förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Tillämpning av lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då Renewed AB självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Ändringar av villkoren

Renewed AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Renewed AB rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Om vi inte kommer överens

Köparen kan med fördel vända sig till sin kommuns konsumentvägledare för att få råd och stöd vid en eventuell konflikt.

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se eller post:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Renewed AB under och den ursprungliga köparen av varan. Alla tvister ska lösas enligt svensk lagstiftning.

Renewed AB åtar sig att följa utslag från allmänna reklamationsnämnden.