Stolt vänföretag till WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Organisationen når varje år ut till miljoner människor som lever i världens fattigaste samhällen med rent vatten, toaletter och hygien.

WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt för att öka prioriteringar och insatser för dessa människors grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 3 länder och har sedan starten 1981 hjälpt över 29 miljoner människor få tillgång till rent vatten och toaletter som ett resultat av sitt fina arbete.

Vi på re!Newed strävar efter att skapa ett mer hållbart sätt att konsumera som är mer skonsam för vår miljö. Genom att återanvända och återvinna IT och elektronikprodukter, förlänger vi livslängden på dessa produkter vilket leder till att vi minskar elektroniska avfall i vår miljö. Detta anser vi är en nödvändighet med tanke på klimatförändringarna som sker och vetskapen att produktionen av en enda ny mobil ger uppskov till ca 86kg avfall innan den är klar. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se