Dagens Teknik

I takt med den snabba teknologiska utvecklingen och den ökade medvetenheten om miljöfrågor, har behovet av hållbara alternativ inom elektronikbranschen blivit allt mer framträdande. re!Newed, en ledande aktör inom segmentet för återanvända och förnyade mobiltelefoner, har tagit ett stort kliv framåt i denna riktning. 

https://www.dagensteknik.se/renewed-introducerar-salj-din-mobil/