Dagens Innovation

I en värld där hållbarhet och miljömedvetenhet blir allt viktigare, tar re!Newed ett stort kliv framåt genom att erbjuda förnyade mobiltelefoner. Denna insats har inte bara en positiv inverkan på minskningen av koldioxidutsläpp och elektroniskt avfall, utan bidrar även till en avsevärd minskning av vattenanvändningen

https://www.dagensinnovation.se/fornya-mobilen-spara-vatten/