Dagens Innovation om samarbetet mellan Renewed AB och Telenor

Dagens Innovation skriver om förstärkt samarbete mellan Telenor Sverige och Renewed AB för att främja cirkulär ekonomi. Kunderna erbjuds förnyade telefoner av Telenor och levereras av Renewed AB. Renewed AB ansvarar för hela processen från renovering till leverans, säkerställer en hållbar kundresa. Samarbetet minskar miljöpåverkan genom att förlänga mobiltelefoners livslängd och stödjer hållbar konsumtion. Renewed AB:s fokus på kvalitativa, "bättre än nya" produkter bidrar till en minskad miljöpåverkan och främjar en cirkulär ekonomi.

Till artikeln i Dagens Innovation