Miljarder liter i minskad vattenanvändning med förnyade mobiler

Pressmeddelande
Stockholm 2023-10-10

Vid första anblick ser den ut som en helt ny mobil. Men varje renoverad och förnyad telefon har en historia om återvinning, hållbarhet och ansvar för vår planet. Sedan starten 2019 har re!Newed haft en avsevärd inverkan på minskning av koldioxidutsläpp, råmaterialanvändning och elektroniskt avfall. Genom att årligen ge nytt liv åt tusentals svenska mobiltelefoner så har vi också besparat vår planet över tre miljarder liter vatten. 

- Att göra affärer ansvarsfullt handlar om att lyfta blicken, se världen runt omkring oss och se hur vi kan hjälpas åt att göra skillnad. Med varje förnyad mobil vi säljer, tar vi, tillsammans med våra kunder, ett steg i rätt riktning, säger Benjamin Kibebe, VD på re!Newed

Vatten, en av vår planets mest värdefulla resurser

I en tid där torka, vattenbrist och klimatförändringar står högt på den globala dagordningen, är varje droppe värdefull. Hos re!Newed är vi inte bara passionerade över att ge mobiltelefoner nytt liv, utan även över att rädda vår planets mest värdefulla resurser.

En milstolpe under 2023 är att vi tillsammans har minskat vattenanvändningen med drygt 3,4 miljarder liter, jämfört med om våra kunder hade valt att köpa nya mobiler. För att sätta detta i ett sammanhang så motsvarar det tillräckligt med vatten för att fylla över 1 360 olympiska simbassänger. Tänk dig en olympisk simbassäng, en gigantisk bassäng fylld till bredden med ca 2,5 miljoner liter vatten. Tänk dig nu 1 360 sådana bassänger. 

Ett steg framåt mot en grönare framtid

Om varje (köpt) renoverad mobil istället hade varit en ny mobil, så skulle miljöpåverkan vara enorm. Sedan re!Newed grundades så har vi tillsammans med våra kunder dessutom tagit följande steg mot en grönare framtid:

  • Vi har reducerat CO2-utsläpp med 3 968 ton. Det är som att ta bort 793 bilar från vägarna under ett helt år.
  • Vi har sparat 12 848 ton råmaterial. Det väger ungefär lika mycket som 100 blåvalar.
  • Med 9 ton mindre e-avfall, har vi sparat motsvarande vikten av två stora elefanter.

Genom att välja re!Neweds förnyade telefoner över nya, kan konsumenter vara säkra på att de gör ett val som är bättre för planeten. re!Newed ser det inte bara som ett företagsansvar utan även som en möjlighet att påverka en positiv förändring.

Så här mycket har re!Neweds kunder miljösparat till 2023

Om re!Newed

re!Newed är ett företag som engagerar sig i att stödja en mer hållbar och cirkulär ekonomi genom att köpa, reparera och sälja återanvända mobiltelefoner. Med ett fokus på ansvarsfullt företagande strävar re!Newed efter att minska avfallet och miljöpåverkan från teknikprodukter.

Presskontakt

Renewed AB, Stockholm, Sverige
Mejl: kontakt@renewed.se
Tel: +46 (0)8 517 34 300